ƏSGƏR

ŞƏNBƏ 11:00Veriliş gənclərə hərbi-vətənpərvərlik duyğularının aşılanmasına xidmət edir.