ƏSGƏR

ŞƏNBƏ 08:55Veriliş gənclərə hərbi-vətənpərvərlik duyğularının aşılanmasına xidmət edir.